FUDBALSKI TEREN SA UMJETNOM TRAVOM

Fudbalska grališta sa umjetnom travom sastavni su dio ponude naše kompanije. Pored vrhunskog travnatog terena, čiji je kvalitet regionalno prepoznatljiv djelatnost kompanije u okviru koje se nalazi Sport Park Rudanka.

Visoki kriterij današnjeg fudbala dovodi do što veće upotrebe umjetne trave ili hibrida travnatih površina kako bi se postigla što veća efikasnost sportista. 

Svojim klijentima nudimo i ugovore i saradnju na polju iznajmljivanja za lige, rekreaciju, treninge I dr.